Programma

13.30 - 14.00 uur: ontvangst

14.00 - 16.00 uur: symposium spellingherziening

Roerig debat

Vertegenwoordigers uit de dagbladjournalistiek, de uitgeversbranche en het schrijversgilde kruisen met elkaar de degens. Onder leiding van Jim Jansen (hoofdredacteur Havana) zullen René Appel (voorzitter van de Vereniging voor Letterkundigen), Paul Arnoldussen (redacteur Het Parool), Pim Wiersinga (romanschrijver), Ewoud Sanders (lexicograaf) en Vincent Roelse (redacteur Thieme Meulenhoff) elkaars nieren proeven over de groene en witte spelling. De middag wordt opgesmukt door de straattaal van rapper (en wandelend woordenboek) Deadly Touch e.a. Deadly Touch is onder andere bekend van de single 'Hou je hoofd cool'.

Appel versus appèl

Gediscussieerd wordt aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Ten behoeve van het debat wordt ook een (groen) appel respectievelijk (wit) appèl gedaan op de aanwezigen in de zaal.

Vanaf 16.00 uur: borrelMetroStation | website ontwikkeling | zoekmachine marketing