AANKONDIGING


Onderwerp: Symposium Spellingherziening

Datum: 1 juni 2006


Groen of wit?
Landelijk media-instituut MIM buigt zich over spellingkwestie

Studenten van het instituut voor Media en Informatie Management, MIM, organiseren op dinsdag 13 juni 2006 van 14.00 tot 16.00 uur een symposium over de spellingherziening. Thema is de keuze voor de groene of witte spelling.

Vertegenwoordigers uit de dagbladjournalistiek, de uitgeversbranche en het schrijversgilde kruisen met elkaar de degens op een symposium, dat plaatsvindt aan de Hogeschool van Amsterdam. Onder leiding van Jim Jansen (hoofdredacteur Havana) zullen René Appel (voorzitter Vereniging voor Letterkundigen), Paul Arnoldussen (journalist Het Parool), Pim Wiersinga (romanschrijver), Ewoud Sanders (lexicograaf) en Vincent Roelse (redacteur Thieme Meulenhoff) elkaars nieren proeven over de groene en witte spelling. De middag wordt opgesmukt door de straattaal van rapper (en wandelend woordenboek) Deadly Touch e.a.

Appel versus appèl

Gediscussieerd wordt aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Ten behoeve van het debat wordt ook een (groen) appel respectievelijk (wit) appèl gedaan op de aanwezigen in de zaal. Met name de vele studenten van het MIM, die straks emplooi vinden als redacteur, journalist, uitgever of communicatiekundige, zullen hun steentje bijdragen aan de nieuwste spellingtwist in de Lage Landen.

Dilemma voor het MIM

Instituutsdirecteur Peter van Gorsel wil, naar aanleiding van dit debat en een enquête die deze middag onder het publiek wordt afgenomen, een keuze maken tussen groen en wit. Het MIM, instituut voor Media en Informatie Management, staat namelijk voor een dilemma. Aan de ene kant heeft deze instelling voor hoger onderwijs hechte banden met het beroepenveld, waarin belangrijke spelers zeggen de witte spelling te gaan hanteren. Aan de andere kant is het MIM, dat opleidingen verzorgt op het vlak van media, informatie en communicatie, er aan gehouden de officiële groene spelling te volgen.

Commotie en boycot

Augustus 2006 wordt de groene spelling van kracht (opgenomen in het Groene Boekje). Nadat de Nederlandse Taalunie deze spellingherziening vorig jaar bekendmaakte, ontstond er veel commotie in het medialandschap. Menig verandering in de schrijfwijze van woorden zou geen verbetering zijn.

De overheid en het onderwijs zijn verplicht zich aan de nieuwe spelling te houden. Andere instanties kennen die verplichting niet, met als gevolg dat een aantal (landelijke) dagbladen, tijdschriften en omroepen deze laatste spellingherziening boycot. Zij geven de voorkeur aan de spellingwijze van het Genootschap Onze Taal: de witte spelling (opgenomen in het Witte Boekje).

Het symposium 'GROEN OF WIT?' vindt plaats op dinsdag 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur in het auditorium van de Hogeschool van Amsterdam (gebouw de Leeuwenburg, Weesperzijde 190, pal naast het Amstelstation). Borrel na afloop.


//////////////////////////////////////////////////////////


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het symposium 'GROEN OF WIT?' kunt u mailen naar spellingherziening-mim@hva.nl of bellen met Jelle Jeensma, (020) 595 1782.

Voor informatie over het MIM zie: www.mim.hva.nl

MetroStation | website ontwikkeling | zoekmachine marketing